Duurzame inzetbaarheid


Een goede beheersing van de Nederlandse taal ligt aan de basis van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Met een professionele en doelgerichte taaltraining verhoogt u de arbeidsproductiviteit en het werkplezier van uw medewerkers. Zij kunnen beter functioneren op hun werk, zichzelf verder ontwikkelen met bijvoorbeeld een opleiding en doorgroeien naar een andere positie.

Taal in het Bedrijf is gespecialiseerd in op maat gemaakte cursussen Nederlands voor het bedrijfsleven. Deze zijn bedoeld voor anderstalige werknemers, maar ook voor medewerkers waarvan Nederlands de moedertaal is.

Het verbeteren van de taalvaardigheid heeft een positieve invloed op:

  • Ontwikkeling
  • Gezondheid
  • Veiligheid
  • Werkplezier
  • Betrokkenheid

Taal in het Bedrijf op ‘Inzet op Maat’.

Maandag 2 en dinsdag 3 november 2015 was Taal in het Bedrijf aanwezig op de beurs ‘Inzet op Maat‘. Hét vakevent voor HR professionals. Wij vertelden de bezoeker hier meer over hoe taal kan bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van werknemers.

taal en duurzame inzetbaarheid werknemers

Lees hier verder over Taal & duurzame inzetbaarheid; ontdek de voordelen: 

  • Ontwikkeling

Taal speelt een positieve rol bij persoonlijke ontwikkeling

Taalvaardige werknemers hebben een grotere employability. Een goede taalcursus biedt de mogelijkheid om verder te leren, door te groeien naar een andere positie en het vergroot kansen op het vinden van ander passend werk.

Klanten van Taal in het Bedrijf ervaren dat hun werknemers na de taalcursus flexibeler zijn en makkelijker kunnen omgaan met veranderingen in hun werkroutine. Door een betere communicatie worden er minder fouten gemaakt en efficiënter gewerkt.

Uit de praktijk: voorkomen van problemen in het productieproces

Om problemen in het productieproces te voorkomen, krijgen medewerkers van een postsorteercentrum een taaltraining van Taal in het Bedrijf. Zo kunnen zij beter communiceren met de technische dienst.


 

  • Gezondheid

Betere gezondheidsvaardigheden en lager ziekteverzuim

Mensen met een laag opleidingsniveau en een slechte taalvaardigheid kampen vaker met gezondheidsproblemen. Ze hebben moeite om informatie over gezondheid, ziekte en zorg te begrijpen en hun weg te vinden in de gezondheidszorg. In de cursussen van Taal in het Bedrijf is er aandacht voor lezen, schrijven, beter begrijpen en spreken. Met het verbeteren van deze taalvaardigheden werken cursisten ook aan hun gezondheidsvaardigheden.

Uit de praktijk: kort verzuim neemt af na taaltraining

Een groot schoonmaakbedrijf investeerde in een taaltraining van Taal in het Bedrijf voor hun werknemers. Het bedrijf signaleerde na afloop dat het kort verzuim afnam. Door betere communicatie en een beter begrip van de instructies verminderde de stress.


 

  • Veiligheid

Beperken van risico’s door een beter begrip van veiligheidsinstructies

Miscommunicatie en het niet opvolgen van veiligheidsinstructies kunnen leiden tot vervelende en zelfs gevaarlijke situaties. Met een op maat gemaakte cursus van Taal in het Bedrijf begrijpen uw medewerkers de diverse protocollen en procedures binnen uw bedrijf beter.

Het vergroten van de taalvaardigheid van werknemers die lichamelijk werk verrichten, leidt ook tot een beter begrip van voorlichtingsmaterialen over bijvoorbeeld de beste houding om te tillen. Onnodig uitval wordt zo voorkomen.


 

  • Werkplezier

Meer zelfvertrouwen en plezier in het werk

Een goed contact met collega’s, klanten en bezoekers maakt dat mensen meer plezier beleven in hun werk. De van Taal in het Bedrijf vergroten niet alleen de taalvaardigheid van uw medewerkers; ook hun zelfvertrouwen groeit.

Door een betere communicatie tussen uw klanten en uw medewerkers neemt ook het aantal klachten af.


 

  •  Betrokkenheid

Communicatie vergroot de betrokkenheid van uw werknemers

Door het verbeteren van taalvaardigheid kunnen werknemers de interne communicatie binnen uw bedrijf (zoals nieuwsbrieven, roosters en interne memo’s) beter begrijpen. In de training Taal op de Werkvloer leren cursisten ook specifieke vaardigheden, zoals het voeren van een werkoverleg. Uw medewerkers raken zo meer betrokken bij de organisatie. Ook voelen zij zich meer gewaardeerd omdat u, als werkgever, in hen investeert met een taaltraining.

Uit onderzoek: de kosten en baten van een taaltraining

CapGemini Consulting inventariseerde de kosten en baten van een taaltraining bij drie klanten van Taal in het Bedrijf. Alle drie de bedrijven zien veel baten van deze investering, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer zelf. Ze noemen het toegenomen zelfvertrouwen van de medewerkers en de toegenomen zelfstandigheid en betrokkenheid als de belangrijkste opbrengsten.

 

Meer informatie? Maak een vrijblijvende afspraak

Wilt u weten wat een taaltraining van Taal in het Bedrijf voor de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak:

Taal in het Bedrijf

Joan Muyskenweg 22

1096 CJ AMSTERDAM

T: 020 – 7920017

info@taalinhetbedrijf.nl

www.taalinhetbedrijf.nl

 

Facebook Linkedin Twitter

 

Taal in het Bedrijf is onderdeel van de TopTaal Groep.

 

 

 

 

Copyright © Taal in het Bedrijf.

Contact Us