Taal in het Bedrijf – PostNL


Sinds mei 2015 geeft Taal in het Bedrijf zakelijke taaltrainingen bij PostNL. Van mei tot en met december zijn twee groepen aan de slag gegaan met het verbeteren van hun taalvaardigheid in het sorteercentrum in Nieuwegein. Voor de verschillende groepen zijn werk gerelateerde doelcompetenties geformuleerd, op basis waarvan een training is samengesteld. Hierbij is gekeken naar de verschillende taken die de medewerkers dagelijks uitvoeren en naar de taalvaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Eén van de groepen bestond uit leidinggevenden. Voor deze medewerkers lag de focus op het verbeteren van de professionele schrijfvaardigheid. Het correct en adequaat opstellen van rapporten, verslagen en zakelijke e-mails is voor deze groep belangrijk voor hun dagelijks functioneren. Door te werken aan de vorm (grammatica, spelling en interpunctie) en de inhoud van verschillende schrijfproducten uit de praktijk, hebben de medewerkers hun leerdoelen bereikt. Ze zijn beter in staat om hun werkzaamheden op een correcte en adequate manier uit te voeren.

“Ik merk dat ik vooruit ben gegaan in schrijven. Mijn leidinggevende zegt ook dat ik betere e-mails maak.”

Video: een impressie van de cursus ‘Nederlands op de Werkvloer’

De andere groep bestond uit medewerkers van verschillende afdelingen binnen het sorteercentrum Nieuwegein. Omdat deze doelgroep voornamelijk mondeling communiceert op de werkvloer, lag hier tijdens de training de focus op. Aan de hand van thema’s uit de dagelijkse werkpraktijk is gewerkt aan het verbeteren van de professionele spreektaalvaardigheid. Door o.a. te discussiëren over hoe je handelt in een bepaalde situatie, het naspelen van situaties en het behandelen van de vormelijke aspecten van de Nederlandse taal (zoals grammatica en uitspraak), hebben de medewerkers toegewerkt naar een goede beheersing van de doelcompetenties.

Wij moeten goed communiceren met de technische dienst. Wij leren hier goede zinnen maken.”

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij uw bedrijf? Kijk op onze pagina ‘Nederlands op de Werkvloer‘ . Neem dan contact met ons op of bel ons op: 020 – 7920017.