Meerwaarde taaltrainingen

Een goede beheersing van de Nederlandse taal ligt aan de basis van de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Met een professionele en doelgerichte taaltraining verhoogt u de arbeidsproductiviteit en het werkplezier van uw medewerkers. Zij kunnen beter functioneren, zichzelf verder ontwikkelen met bijvoorbeeld een opleiding en doorgroeien naar een andere positie. Kortom het verbeteren van de taalvaardigheid geeft een positieve invloed op de ontwikkeling, gezondheid, veiligheid, het werkplezier en de betrokkenheid van de werknemer.

Ontwikkeling
Taalvaardige werknemers hebben een grotere employability. Een goede taalcursus biedt de mogelijkheid om verder te leren, door te groeien naar een andere positie en het vergroot kansen op het vinden van ander passend werk. Functies kunnen inhoudelijk veranderen, bijvoorbeeld door digitaliseren. Dit kan voor anderstalige medewerkers spanning opleveren, omdat men de taal onvoldoende beheerst. Een training kan bijdragen aan het implementeren van een nieuw werksysteem en vanuit onze taaltraining kunnen we gericht oefenen met veranderingen binnen de functie. Klanten van Taal & Bedrijf ervaren dat hun werknemers na de taaltraining flexibeler zijn en makkelijker kunnen omgaan met veranderingen in hun werkroutine.

Gezondheid
Mensen met een laag opleidingsniveau en een slechte taalvaardigheid kampen vaker met gezondheidsproblemen. Ze hebben moeite om informatie over gezondheid, ziekte en zorg te begrijpen en hun weg te vinden in de gezondheidszorg en re-integratie trajecten. In de trainingen van Taal in het Bedrijf is er aandacht voor lezen, schrijven, beter begrijpen en spreken. Met het verbeteren van deze taalvaardigheden werken cursisten ook aan hun gezondheidsvaardigheden. Door de betere gezondheidsvaardigheden is er een lager ziekteverzuim.

Veiligheid
Miscommunicatie en het niet opvolgen van veiligheidsinstructies kunnen leiden tot vervelende en zelfs gevaarlijke situaties. Met een op maat gemaakte training van Taal in het Bedrijf begrijpen uw medewerkers de diverse protocollen en procedures binnen uw bedrijf beter. Als basis worden de  documenten en de instructies van de werkgever gebruikt. Het vergroten van de taalvaardigheid van werknemers die lichamelijk werk verrichten, leidt ook tot een beter begrip van voorlichtingsmaterialen over bijvoorbeeld de beste houding om te tillen. Onnodig uitval wordt zo voorkomen.

Werkplezier
Een goed contact met collega’s, klanten en bezoekers maakt dat mensen meer plezier beleven in hun werk. De trainingen van Taal &Bedrijf vergroten niet alleen de taalvaardigheid van uw medewerkers; ook hun zelfvertrouwen groeit. Werknemers durven meer van zichzelf te laten zien, delen hun kennis met collega’s en hun kwaliteiten worden meer zichtbaar. Maar ook door betere communicatie tussen uw klanten en uw medewerkers, groeit ook de samenwerking naar een hoger niveau van tevredenheid en vertrouwen! Een mooi voorbeeld is een goed functionerende en gemotiveerde schoonmaker die na een taaltraining in staat is om goed instructies te geven aan collega’s en door kan groeien naar voorman. Kortom, optimaal rendement halen uit uw personeel!

Betrokkenheid
Door het verbeteren van taalvaardigheid kunnen werknemers de interne communicatie binnen uw bedrijf (zoals nieuwsbrieven, roosters en interne memo’s) beter begrijpen. Communicatie vergroot de betrokkenheid van werknemers. In de training Taal op de Werkvloer leren cursisten ook specifieke vaardigheden, zoals het voeren van een werkoverleg. Uw medewerkers raken zo meer betrokken bij de organisatie. Ook voelen zij zich meer gewaardeerd omdat u, als werkgever, in hen investeert met een taaltraining.

Wist u dat er verschillende subsidiemogelijkheden zijn voor een cursus Nederlands voor uw werknemers? Meer informatie? Neem nu nog contact met ons op!

 

Facebook Linkedin Twitter

 

Taal in het Bedrijf is onderdeel van de TopTaal Groep.