Nederlands op de werkvloer

De training Nederlands op de Werkvloer is zeer geschikt voor anderstalige werknemers, maar ook voor mensen van wie Nederlands de moedertaal is. TopTaal in het Bedrijf biedt deze taalcursus aan op alle niveaus en voor alle sectoren. Wij verzorgen deze taaltrainingen in groepsverband, duo’s of individueel en zijn actief in heel Nederland.

Wat kan er in de cursus Nederlands op de Werkvloer aan de orde komen:

  • Werkinstructies begrijpen en/of doorgeven
  • Om uitleg vragen als je iets niet begrijpt
  • Mondelinge en/of schriftelijke communicatie met collega’s
  • Mondelinge en/of schriftelijke communicatie met klanten
  • Woordenschat en grammatica
  • Vaktaal
  • Hospitality
  • Veiligheidsinstructies

Ook een training op maat voor uw medewerkers? Neem contact op