27 januari 2015 – Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) investeert in een betere taalbeheersing op de werkvloer. Vandaag wordt het door hem geïnitieerde Taalakkoord ondertekend door een aantal grote werkgevers, waaronder verschillende opdrachtgevers en relaties van Taal in het Bedrijf (Gom Schoonhouden, Asito, UMCU, RAS, NRTO en Stichting Lezen&Schrijven). In het Taalakkoord maken de werkgevers afspraken om de taalvaardigheid van hun eigen medewerkers te verbeteren en om andere werkgevers te stimuleren om ook te investeren in taal op de werkvloer.

Onze opdrachtgever Gom schrijft: ‘De ervaring leert dat het belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer belangrijk is. En wij hebben daar als werkgever niet alleen belang bij maar ook een verantwoordelijkheid.’ Naast de cursus Taal in de Schoonmaak die medewerkers van Gom kunnen volgen, zijn een aantal medewerkers van Gom opgeleid tot taalvrijwilliger door de Stichting Lezen&Schrijven. Deze taalvrijwilligers begeleiden hun collega’s bij het beter leren lezen en schrijven op het werk.

Een goede taalbeheersing leidt niet alleen tot een hogere productiviteit en meer plezier op het werk, maar ook tot een veiligere werkplek en minder ziekteverzuim. Door middel van het Taalakkoord stimuleren we concrete acties om het belang van taal op de werkvloer onder de aandacht te brengen en de werknemers taalvaardiger te maken.

Taalakkoord

Lees meer:

over het Taalakkoord

over het Taalakkoord van Gom Schoonhouden

over Taal in het Bedrijf 

 

Of bekijk het filmpje over hoe wij werken bij Taal in de Schoonmaak!