Taal in de zorg

Een taaltraining voor bedrijven in de zorg
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor de patiëntveiligheid. Dit geldt voor patiënten én medewerkers. TopTaal in het bedrijf werkt samen met instellingen en organisaties om de laaggeletterdheid in de zorg terug te dringen. We geven voorlichting, advies en training, maar ookconcrete hulp bij de implementatie van beleid op dit gebied in de dagelijkse praktijk.

Taal in de Zorg voor organisaties
TopTaal in het bedrijf is uw samenwerkingspartner bij het signaleren en bestrijden van laaggeletterdheid. Taalvaardige mensen hebben over het algemeen ook betere gezondheidsvaardigheden. TopTaal in het bedijf helpt bij het bewustwordingsproces en biedt ondersteuning bij de aanpak van de problematiek. Dit kan heel concreet met bijvoorbeeld het bieden van hulp bij in- en externe communicatie, taaltrainingen voor patiënten en medewerkers of het herschrijven van werkinstructies in heldere taal.

Taal in de Zorg voor medewerkers
Medewerkers in de zorg die de Nederlandse taal goed beheersen, functioneren beter op hun werk. Ze maken minder fouten bij bijvoorbeeld het uitreiken van medicatie en kunnen de overdracht en het cliëntendossier beter begrijpen. Bovendien communiceren ze makkelijker met collega’s, artsen, cliënten en bezoekers. Taalvaardige medewerkers ervaren ook minder stress, zijn meer zelfredzaam en hebben meer kans om door te groeien. TopTaal in het bedrijf biedt concrete ondersteuning voor laaggeletterde werknemers, bijvoorbeeld met een cursus Nederlands in de Zorg.

Taal in de Zorg voor patiënten
Doelgericht taalonderwijs draagt bij aan de zelfredzaamheid van patiënten. Laaggeletterden kampen vaak met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ze hebben moeite om informatie over hun gezondheid te begrijpen en hun weg te vinden in de gezondheidszorg. In de training Taal in de Zorg is er aandacht voor lezen, schrijven, beter begrijpen en spreken. Met het verbeteren van al deze taalvaardigheden werken cursisten ook aan hun gezondheidsvaardigheden.

Doelstellingen op het gebied van Gezondheidsvaardigheden

  • Het adviseren en begeleiden van organisaties in de zorg bij de signalering van laaggeletterdheid.
  • Het vertalen van het beleid op het gebied van laaggeletterdheid in concrete maatregelen en ondersteuning bij de implementatie in de dagelijkse praktijk.
  • Het leveren van een structurele bijdrage aan de geletterdheid van medewerkers in de zorg, zodat zij beter functioneren op hun werk en meer doorgroeimogelijkheden hebben.
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten en cliënten door het verbeteren van taal- en gezondheidsvaardigheden.
  • Het delen van kennis over (laag)geletterdheid met andere partners om zo de gezondheidsvaardigheden van alle betrokkenen in de zorg te verbeteren.

Initiatieven op het gebied van gezondheidsvaardigheden

Een paar voorbeelden van de initiatieven van TopTaal in het bedrijf:

  • Speciaal voor laaggeletterde medewerkers organiseert TopTaal in het bedrijf de doelgerichte taalcursus Nederlands in de Zorg. De cursus is geschikt voor anderstalige werknemers, maar ook voor medewerkers van wie Nederlands de moedertaal is. De training sluit aan op de dagelijkse praktijk van het werken in de zorg en wordt op maat gemaakt aan de hand van de specifieke wensen van de opdrachtgever en de werkzaamheden van de deelnemers.
  • TopTaal in het bedrijf organiseert diverse taaltrajecten voor laaggeletterden. Naast het verbeteren van de taalvaardigheid krijgen cursisten ook meer inzicht in hun eigen gezondheidsvaardigheden en kennis van de gezondheidszorg.
  • Rondom gezondheidsthema’s als diabetes, gezonde voeding en voldoende beweging werkt TopTaal in het bedrijf aan het verbeteren van taalvaardigheden.