Taaltraject heeft een positieve maatschappelijke impact op PostNL medewerkers

Investeren in taalcursussen voor medewerkers van PostNL heeft een groot maatschappelijk rendement, zo blijkt uit het recente onderzoek van Sinzer “SROI-analyse taalcursussen Post NL. Het maatschappelijk rendement van investeren in laaggeletterdheid”, dat is uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven.

Binnen het sorteercentrum van PostNL had een aantal medewerkers moeite met de Nederlandse taal. Dit belemmerde hen in hun functioneren op de werkvloer (instructies volgen en geven, berichten overbrengen) met als gevolg productieverlies, minder flexibiliteit en moeilijkere inzetbaarheid zowel binnen PostNL als in hun verdere loopbaan. Daarom bood PostNL hen een taalcursus aan. Met succes!

Taal in het Bedrijf verzorgde de cursus Nederlands op de Werkvloer. Er is gedurende een half jaar hard gewerkt en daarvan is het resultaat op de werkvloer duidelijk zichtbaar. Cursisten geven aan meer zelfvertrouwen te hebben, beter te kunnen communiceren op de werkvloer en hun taken zowel op het werk beter uit te kunnen voeren. Verstoringen op het werk zijn sneller opgelost en medewerkers zijn ook in hun thuissituatie zelfstandiger en zelfredzamer geworden. Ook voor PostNL heeft de cursus tot verbetering geleid. Medewerkers communiceren beter op de werkvloer waardoor leidinggevenden minder instructietijd kwijt zijn. Al met al genoeg redenen voor PostNL om het taaltraject ook aan andere afdelingen aan te bieden.